Entries by

Evidencija organizacija iseljenika/dijaspore

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH pokrenulo je potupak evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH. Evidencija se vrši na osnovu Pravilnika o postupku upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH. Evidencija udruženja će biti osnov za pružanje podrške projektima udruženja i saveza udruženja. Obrazac za evidenciju udruženja možete […]

Izabran Regionalni odbor dijaspore za područje Generalnog konzulata u Minhnu

U Generalnom konzulatu BiH u Minhenu je u ponedeljak, 5.3.2018. godine izabran Regionalni odbor dijaspore za područje koje pokriva ovaj konzulat (Bavarska , Saksonija i Tiringen). Ova aktivnost predstavlja realizacijuje zaključka sa 2. sastanka za osnivanje Reprezentativnog tjela dijaspore za Njemačku, održanom u Stutgatu, kojim su zadužena diplomatsko konzularna predstavnistva BiH u Njemačkoj da, za […]

Uspostavljen prvi interaktivni web portal za dijasporu iz Bosne i Hercegovine

Obavještavamo vas da je 26.februara 2018.godine pušten u rad interaktivni web portal za dijasporu www.dijaspora.mhrr.gov.ba u vlasništvu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Primarni cilj ovog portala je da se uspostavi dvosmjerna komunikacija između države Bosne i Hercegovine i dijaspore. Ovaj portal proizaüao je iz ideje dijaspore da se napravi ovakav portal koji bi bio zajednička […]