Izdavanje sprovodnice

Sprovodnica za umrlo lice

Zahtjev za izdavanje sprovodnice radi prijenosa posmrtnih ostataka (tijela ili urne) državljanina BiH podnosi rodbina preminulog ili predstavnik pogrebnog poduzeća koji je opunomoćen od strane porodice umrlog. Punomoć treba biti ovjerena kod nadležnog organa BiH ili SR Njemačke.

Također, podnose se i sljedeća dokumenta:

  • Putna isprava umrlog lica. Ukoliko preminula osoba nije u posjedu važeće putne isprave BiH ili lične karte BiH potrebno je priložiti dokaz o državljanstvu BiH (uvjerenje o državljanstvu ili rodni list sa naznakom BiH državljanstva),
  • Izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu, koje izdaje nadležni organ SR Njemačke,
  • Leichenpass (dokument koji izdaje nadležni organ SR Njemačke za umrle osobe),
  • Potvrda ljekara mrtvozornika o uzroku smrti (Todesbescheinigung),
  • Potvrda o osiguranom grobnom mjestu u BiH,
  • Podaci o vozilu, vozaču, rješenje o registraciji za obavljanje pokopne djelatnosti i mjesto prelaska granice u BiH.

NAPOMENA:
– Smrt usljed zarazne bolesti

Ukoliko je uzrok smrti umrle osobe bila zarazna bolest, potrebno je priložiti odgovarajući dokument ljekara sa dijagnozom uzroka smrti na latinskom jeziku. Obzirom da je u ovom slučaju neophodno tražiti saglasnost nadležnog organa iz BiH za izdavanje sprovodnice, naglašavamo da se sprovodnica u ovim slučajevima neće izdati dok DKP za to ne dobije odgovarajuću saglasnost iz BiH. S tim u vezi preporučujemo da se planiranje transporta umrlog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

– Ekshumacija

Saglasnost od nadležnih tijela iz BiH se mora tražiti i za prijenos posmrtnih ostataka lica koje je bilo sahranjeno (ekshumacija), tako da se i u ovom slučaju sprovodnica neće izdati dok se saglasnost ne pribavi. Takođe preporučujemo da se planiranje transporta ekshumiranog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP-a i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

– Strani državljani

U BiH je moguće sahraniti i lice koje nije državljanin BiH. Sprovodnica se u ovom slučaju takođe izdaje nakon pribavljanja odgovarajuće saglasnosti iz BiH i uz prilaganje gore navedenih dokumenata. Za pribavljanje saglasnosti je potrebno uzeti u obzir vrijeme potrebno za to, te preporučujemo da se planiranje transporta umrlog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP-a i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

  • Taksa za izdavanje sprovodnice iznosi 26 €.

Uplata konzularne takse vrši se EC karticom u Generalnom konzulatu BiH u Frankfurtu (gotovinske uplate kao i bilo koji drugi načini plaćanja nisu mogući osim EC kartice).

Formulari zahtjeva za prenos umrle osobe iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu:

1. Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu

2. Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Federaciju Bosne i Hercegovine

3. Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Brčko Distrikt BiH

4. Zahtjev za prenos umrlog lica iz inostranstva u Republiku Srpsku

Zahtjev broj 1. popunjavaju svi koji prevoze umrlu osobu u Bosnu i Hercegovinu.
Dodatni zahtjev broj 2. ili 3. ili 4, ovisno o mjestu sahrane (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt) popunjavaju se u slučaju prevoza u Bosnu i Hercegovinu umrle osobe koja:

  • nije državljanin Bosne i Hercegovine
  • u slučaju ekshumacije ili
  • smrti od zarazne bolesti
Exit mobile version