Javni poziv za prijavu poslovnih subjekata zainteresovanih za tehničku podršku

Opšte informacije

Više od 2 miliona ljudi iz Bosne i Hercegovine (BiH) živi izvan zemlje. Bh. dijaspora je uglavnom dobro integrisana i u boljem položaju od drugih migrantskih zajednica u zemljama u kojima živi, s velikim potencijalom i spremnosti da doprinese razvoju BiH. Tome svjedoči i značajan iznos novčanih doznaka iz dijaspore, koji se trenutno procjenjuje na 14% BDP-a BiH, što znatno prelazi priliv direktnih stranih investicija u zemlju.

USAID Diaspora Invest je petogodišnji projekt koji za cilj ima da podstakne ekonomski doprinos bh. dijaspore socioekonomskom razvoju zemlje te podrži poduzetnički duh i resurse dijaspore BiH, kao i mala i srednja preduzeća u BiH. U okviru projekta se realizuju i programi tehničke podrške kvalifikovanim kompanijama.

Tehnička podrška

Tehnička podrška može uključiti podršku u aktivnostima fokusiranim na razvoj proizvoda i usluga, unapređenje procesa upravljanja, unapređenje ekonomičnosti i optimizacije proizvodnih procesa, uvođenje naprednih tehnoloških rješenja i opreme, obuku osoblja, proces certifikacije, istraživanje tržišta, izradu studija izvodljivosti, izradu razvojne strategije, kreiranje biznis plana, marketing plana i komunikacijsko planiranje itd.

Nakon procesa prijave, sve kvalificirane firme će biti kontaktirane od strane osoblja USAID Diaspora Invest projekta kako bi se nakon uvida u stadij poslovanja i potrebe firme identificirale potrebe i optimalni oblik i vrsta tehničke podrške koju projekt može pružiti.

Nakon utvrđivanja vrste i optimalnog modaliteta podrške pristupa se identifikaciji konsultanata, definisanju rokova, i izradi ugovora o tehničkoj podršci.

Pravo na tehničku podršku u okviru projekta USAID Diaspora Invest

USAID Diaspora Invest projekt je usmjeren na podršku novih ili proširenju poslovanja postojećih preduzeća povezanih s dijasporom. Poslovni subjekti moraju zadovoljiti nekoliko kriterija kako bi imali pravo na tehničku podršku u okviru projekta:

1. Pravni status: tehnička pomoć može biti dostupna za mala i srednja preduzeća registrovana u Bosni i Hercegovini. Preduzeća koja su u postupku registracije se također mogu prijaviti za eventualnu tehničku pomoć.

2. Starost preduzeća: preduzeća/podnosilac prijave, moraju imati status startupa ili preduzeća osnovanog najviše pet godina (0 – 5 godina starosti) prije datuma objave Poziva za prijavu.

3. Veza sa dijasporom: Preduzeća koja se žele prijaviti za tehničku pomoć moraju imati uspostavljenu vezu sa članom dijaspore koju mogu i dokazati. Ova veza se može dokazati kroz:

(i) najmanje 25% vlasničkog udjela člana dijaspore u preduzeću, bilo direktno kao pojedinac ili preko preduzeća u većinskom vlasništvu člana dijaspore. Vlasnički udio člana dijaspore mora biti dokaziv kroz važeći ugovor, akt osnivanja i/ili ispis iz registra o osnivanju preduzeća; i/ili

(ii) dokazivo partnerstvo s članom dijaspore. Partnerstvo se mora potkrijepiti dokazom vlasničkog odnosa, trgovinskim i/ili ugovornim odnosom, zajedničkim poduhvatom ili drugim pravnim odnosom kao prihvatljivim oblicima nefinansijskih doprinosa poslovnom prijedlogu

Član dijaspore definiše se kao iseljenik/ci i njihovi potomci koji žive izvan zemlje rođenja ili porijekla, bilo na privremenoj ili trajnoj osnovi, ali i dalje imaju značajne veze sa zemljama porijekla. Status člana dijaspore mora biti dokazan važećim dokumentom koji ukazuje na prebivalište izvan BiH sa ukupnim trajanjem od najmanje tri godine. Osoba se također može smatrati članom dijaspore ako se vratila u Bosnu i Hercegovinu i ima trajno prebivalište u BiH unutar tri godine prije datuma kada je podnesen zahtjev. Ova osoba dužna je dokazati važećim dokumentima da je imala kontinuirani boravak u inostranstvu u trajanju od tri godine.

4. Poslovni sektor: USAID Diaspora Invest će dati prioritet preduzećima u “produktivnim” sektorima, s posebnim naglaskom na poljoprivredu, turizam, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, metaloprerađivačku industriju, drvnu industriju i energetske sektore. Preduzeća koja se žele prijaviti za tehničku pomoć u drugim sektorima mogu se smatrati prihvatljivima ako pokazuju snažnu usklađenost s ciljevima projeka

5. Prijava u okviru ovog Poziva nije moguća za: neprofitne organizacije, institucije (državne, entitetske ili lokalne), uposlenike, ugovarače ili članove porodica uposlenika USAID Diaspora Invest projekta, kao i stranke koje imaju zabranu učešća u programima Federalne nabavke Sjedinjenih Američkih Država ili programima podrške koji ne podrazumijevaju nabavke.

Proces prijave

Prijava je moguća isključivo elektronski i to na slijedećem linku www.diasporainvest.ba/registration. Nakon online prijave potrebno je poslati i e-mail na slijedeću adresu info@diasporainvest.ba u kome navodite datum prijave, naziv firme i ime kontakt osobe zadužene za daljnju komunikaciju sa projektom USAID Diaspora Invest. Poziv je otvoren do 31.08.2018. godine

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *