Ovjera fotokopije dokumenta

Ovjera fotokopije dokumenta

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Generalnom konzulatu izvršiti ovjeru fotokopije originalnog dokumenta vezanog za ostvarivanje prava u Bosni i Hercegovini. Ovjera kopije dokumenata vrši se samo za dokumenta koja su izdana od strane nadležnih organa ili službi BiH.

Za ovjeru fotokopije potrebno je donijeti:

  • Originalni dokument čija kopija se ovjerava.
  • Fotokopiju originalnog dokumenta čija kopija se ovjerava
  • Fotokopiju važećeg pasoša BiH ili lične karte BiH, original na uvid.
  • Dokaz o uplati zakonom propisane konzularne takse u iznosu od 6 €.

NAPOMENA:

  • Ukoliko se dokument sastoji od više stranica, potrebno je uplatiti taksu za prvu stranicu u iznosu od 6 €, a za svaku slijedeću po 3 €.
  • Uplata konzularne takse vrši se EC karticom u Generalnom konzulatu BiH u Frankfurtu (gotovinske uplate kao i bilo koji drugi načini plaćanja nisu mogući osim EC kartice).
Exit mobile version