Ovjera potpisa

Ovjera potpisa

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Generalnom konzulatu izvršiti ovjeru potpisa na ispravama vezanim za ostvarivanje prava u Bosni i Hercegovini.

Za ovjeru punomoći / izjave / nasljedničke izjave potrebno je da podnosilac zahtjeva lično dođe u Generalni konzulat i da donese:

  • Važeći  pasoš BiH ili važeću ličnu kartu BiH;
  • Čitko napisanu punomoć ili izjavu ( nasljedničaka izjava se sastavlja u Konzulatu )
  • Dokaz o uplati zakonom propisane konzularne takse za ovjeru potpisa  ( 11 € za ovjeru potpisa na punomoći, 26 € za ovjeru potpisa na izjavi i nasljedničkoj izjavi)

Uplata konzularne takse vrši se EC karticom u Generalnom konzulatu BiH u Frankfurtu (gotovinske uplate kao i bilo koji drugi načini plaćanja nisu mogući osim EC kartice).

IZJAVA (1)

PUNOMOĆ (1)

LICA KOJA NE POSJEDUJU VAŽEĆI PASOŠ ILI LIČNU KARTU BOSNE I HERCEGOVINE

Državljani Bosne i Hercegovine koji ne posjeduju važeći pasoš/ličnu kartu BiH, mogu ovjeriti punomoći, izjave i nasljedničke izjave u skladu sa Haškom konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961., čije su potpisnice i SR Njemačka i BiH, na sljedeći način:

  • Ovjeru potpisa izvršiti kod javnog bilježnika (Notar)
  • Ovjerena isprava nadovjerava se pečatom Apostille u Regierung-u Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen ili Bremen

U ovom slučaju nema potrebe ovjere ovih dokumenata u Generalnom konzulatu BiH. Tako ovjereni dokumenti mogu se koristiti u Bosni i Hercegovini.

NAPOMENA: S obzirom da će se dokument koristiti u Bosni i Hercegovini, mora biti ili napisan na jednom od službenih jezika BiH (bosanski, srpski ili hrvatski jezik), ili ako je napisan na engleskom jeziku treba biti preveden na jedan od službenih jezika BiH od strane ovlašćenog prevodioca.

Exit mobile version