Bosna i Hercegovina zemlja ekonomskih mogućnosti

Iako mala, Bosna i Hercegovina je izuzetno lijepa, kulturom, tradicijom i prirodnim ljepotama bogata zemlja. Zemlja koju treba vidjeti, upoznat i sa kojom vrijedi sarađivati.

Povoljan geografski položaj, bogastvo prirodnim resursima, atraktivnim investicijskim lokacijama, plodnim i nezagađenim zemljištem, kvalifikovana i edukovana radna snaga, kao i niski troškovi poslovanja samo su neki od razloga za vašu odluku da poslovno posjetite Bosnu i Hercegovinu.

Veliki potencijali Bosne i Hercegovine su posebno u oblasti energetike, metalnog i drvnog sektora, poljoprivrede i prehrambene industrije, tekstilne i kožne industrije, građevinarstva, namjenske industrije i turizma. BiH je bogata sirovinama uglja, hidropotencijalima, obnovljivim izvorima energije poput energije vjetra i solarne energije, materijala u šumarstvu i preradi drveta. BiH je prva zemlja u regionu po izvozu električne energije.

Zašto investirati u Bosnu i Hercegovinu ?

Zato što Bosna i Hercegovina ima:

 • Povoljno zakonodavstvo za strane investitore
 • Stabilnu valutu vezanu za euro
 • Visoko kvalifikovanu i motivisanu radnu snagu, sa poznavanjem stranih jezika
 • Veliki broj raspoloživih industrijskih zona, atraktivnih lokacija i proizvodnih objekata
 • Raspoloživost prirodnih bogatstava i ljepota
 • Veoma povoljan geostrateški položaj
 • Zaključene regionalne i bilateralne trgovinski ugovore
 • Godišnju inflaciju koja ne prelazi inflaciju Evropske unije
 • Dugogodišnju tradiciju industrijske proizvodnje
 • Bogatu tradiciju uspješnog učešća u međunarodnim projektima širom svijeta
 • Savremenu poslovnu kulturu i posluje po principima moderne poslovne prakse
 • Jasnu evropsku perspektivu
 • Savremenu telekomunikacionu mrežu
 • Strani ulagači su u svojim pravima izjednačeni s domaćim;
 • Oko 95% proizvoda iz BiH oslobođeno je svih taksi prilikom uvoza u zemlje EU;
 • BiH je značajan proizvođač i izvoznik električne energije u regionu

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu

O nama

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu je nadležan za pokrajine Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Bremen. Kontaktirajte nas za više informacija.

Radno vrijeme

Kontakt

Adresa

Copyright 2022 - Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine - Frankfurt am Main