Kontakt

Telefon:

+49 69 907 486 40

Fax:

+49 69 907 486 427

Informacije o putnim ispravama (pasoši, putni listovi):

+49 69 709 486 45

Informacije o konzularnim uslugama: 

+49 69 709 486 46

+49 69 709 486 47

Informacije o postupsku odricanja od državljanstva BiH:

+49 69 907 486 44

E-mail adresa:

gkfrankfurt@botschaftbh.de