Ažuriranje podataka Udruženja bh. građana u Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Bremen

Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu, u okviru svoje nadležnosti za saradnju sa dijasporom, pokrenuo je aktivnosti na ažuriranju podataka Udruženja bosanskohercegovačkih građana za pokrajine Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Bremen te uspostavi Registra organizacija bh. dijaspore

U tu svrhu je kreiran Upitnik, koji se nalazi u prilogu ovog dopisa, te vas molimo da ga popunite i pošaljate poštom, fax-om ili e-mailom na:

Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu

Mendelssohnstraße 69, 60325 Frankfurt

Fax: 069 907 486 427

E-mail:  gkfrankfurt@botschaftbh.de

S poštovanjem,

Višnja Lončar, generalna konzulica

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu

O nama

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu je nadležan za pokrajine Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Bremen. Kontaktirajte nas za više informacija.

Radno vrijeme

Kontakt

Adresa

Copyright 2022 - Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine - Frankfurt am Main