Izdavanje pasoša Bosne i Hercegovine

Potrebni dokumenti za izdavanje pasoša

Generalni konzulat Bosne i Hecegovine u Frankfurtu izdaje pasoše državljanima Bosne i Hercegovine koji borave u inostranstvu duže od tri mjeseca i onima koji borave kraće od tri mjeseca ukoliko je pasoš uništen, oštećen, ukraden ili izgubljen.

Pasoš Bosne i Hercegovine je isprava na osnovu koje se utvrđuje identitet i državljanstvo nosioca. Izdaje se s rokom važenja od 10 godina, za djecu koja nisu navršila 3 godine starosti s rokom važenja do 3 godine, državljanima BiH od 3 do 18 godina starosti s rokom važenja od 5 godina.

Zahtjev za izdavanje pasoša podnosi se isključivo lično.

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave, a posjeduje važeći pasoš BiH ili pasoš koji je neposredno istekao, prilikom dolaska u Konzulat potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • Pasoš BiH
 • Dokaz o legalnom boravku i adresi stanovanja u SR Njemačkoj (važeću boravišnu vizu ili drugi dokument o legalnom boravku u SR Njemačkoj na konzularnom području koje pokriva GK Frankfurt i to: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Bremen).
 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) iz BiH, Uvjerenje o državljanstvu BiH i ličnu kartu BiH (poželjno).

NAPOMENA:

 • Prilikom dolaska u Konzulat potrebno je sa sobom ponijeti originale i kopije gore navedenih dokumenata (kopija pasoša-stranica sa slikom, kopija vize i dr.).
 • Cijena pasoša za odrasle iznosi 129 €, za djecu do 3 godine iznosi 73 €, za djecu od 3 do 18 godina iznosi 78 €.
 • Ako se pasoši dostavljaju poštom na adresu, u cijenu pasoša se dodaju poštanski troškovi u iznosu od 7 €.
 • Uplata konzularne takse vrši se EC karticom u Generalnom konzulatu BiH u Frankfurtu (gotovinske uplate kao i bilo koji drugi načini plaćanja nisu mogući osim EC kartice).

Zakonski rok za rješenje zahtjeva za izdavanje pasoša je 60 dana od dana podnošenja.

Duplikat pasoša

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje duplikata putne isprave dužna je, pored prethodno navedenih dokumenata, priložiti i potvrdu policije o prijavi izgubljenog ili ukradenog pasoša i neki od identifikacionih dokumenata BiH (nova lična karta, vozačka dozvola, kopija ukradenog pasoša).

Prijava nestanka putne isprave (obrazac):

GPI-2

NAPOMENA:

 • Cijena duplikat pasoša iznosi 221 €, za djecu do 3 godine iznosi 116 €, za djecu od 3 do 18 godina iznosi 121 €.

Pasoš za maloljetnu djecu

Kod podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave za maloljetnu osobu (osobe ispod 18. godina starosti) potrebno je pored navedenih dokumenata priložiti: Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) iz BiH, kopije pasoša, kopije viza za roditelje djeteta, kao i lično prisustvo i prisustvo i potpis oba roditelja.

Prisustvo oba roditelja nije potrebno u sljedećim slučajevima:

 • ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti da dođe u DKP, potrebno je priložiti njegovu ovjerenu punomoć,
 • ukoliko je brak razveden, potrebno je priložiti pravosnažnu presudu o razvodu braka iz koje je vidljivo da je dijete povjereno na čuvanje i odgoj roditelju koji podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete,
 • ukoliko jedan od roditelja sam izvršava roditeljske obaveze dužan je isto dokazati odgovarajućom ispravom izdanom od strane nadležnog organa,
 • ukoliko se dijete nalazi pod starateljstvom potrebno je dostaviti akt nadležnog organa kojim se dijete stavlja pod starateljstvo.

VAŽNA NAPOMENA: 

 • Originalni dokumenti na njemačkom ili nekom drugom stranom jeziku moraju biti prevedeni na bosanski, srpski ili hrvatski jezik.
 • Odluke njemačkih sudova moraju biti priznate od strane sudova u BiH.
 • Uplata konzularne takse vrši se EC karticom u Generalnom konzulatu BiH u Frankfurtu (gotovinske uplate kao i bilo koji drugi načini plaćanja nisu mogući osim EC kartice).

Evidencija jedinstvenog matičnog broja (JMB) je preduslov za izdavanje biometrijskog pasoša

Predaja zahtjeva za novi biometrijski pasoš uslovljena je evidencijom jedinstvenog matičnog broja (JMB) u elektronskoj bazi građana BiH (civilni registar). Za evidenciju JMB neophodno je lično pristupiti u zgradu Konzulata, popuniti i potpisati obrazac JMB-7 (popuniti obrazac isključivo sa podacima o mjestu, opštini i adresi prebivališta u Bosni i Hercegovini) i prijavu te obezbijediti originalne dokumente iz BiH i to:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) sa hologramskom zaštitom, te
 • Kopiju važećeg dokumenta BiH (pasoša ili druge javne ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet).

Evidencija JMB se ne naplaćuje.

Po završetku evidencije, građani će biti obaviješteni kako bi mogli pristupiti podnošenju zahtjeva za pasoš.

Državljani BiH kojima je ranije izdavan biometrijski pasoš ili imaju važeću ličnu kartu BiH izdatu nakon 2003. godine već su evidentirani u elektronskoj bazi (civilnom registru), te mogu odmah predati zahtjev za pasoš.

Pored obavezne evidencije JMB djeteta, oba roditelja maloljetnog djeteta moraju imati evidentiran JMB u civilnom registru da bi podnijeli zahtjev za novi pasoš djeteta. Evidencija je obavezna bez obzira što su pasoši roditelja važeći.

Određivanje jedinstvenog matičnog broja (JMB)

Za osobe koje nemaju jedinstven matični broj i novorođenu djecu, koju su roditelji prethodno upisali u matične knjige u BiH, moguće je putem Konzulata odrediti matični broj. Procedura i dokumenti su isti kao i prilikom evidencije JMB. Popunjava se Obrazac JMB-3 (popuniti isključivo sa podacima o mjestu, opštini i adresi prebivališta u Bosni i Hercegovini) i prijavu za maloljetno dijete potpisuju roditelji i obavezni su priložiti kopije svojih pasoša.

NAPOMENA:

 • Određivanje JMB se naplaćuje u iznosu od 13 €. 
 • Uplata konzularne takse vrši se EC karticom u Generalnom konzulatu BiH u Frankfurtu (gotovinske uplate kao i bilo koji drugi načini plaćanja nisu mogući osim EC kartice).

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu

O nama

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu je nadležan za pokrajine Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Bremen. Kontaktirajte nas za više informacija.

Radno vrijeme

Kontakt

Adresa

Copyright 2022 - Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine - Frankfurt am Main