Izdavanje putnog lista

Putni list je putna isprava u jednom pravcu i to isključivo ka Bosni i Hercegovini.

Izdaje se u slučaju krađe ili gubitka putne isprave, oštećenja ili na zahtjev nadležnog organa Savezne Republike Njemačke. Putni list ima rok važenja do 30 dana od dana izdavanja.

Nakon prijave nestanka važećeg pasoša, DKP će pasoš rješenjem proglasiti nevažećim ili obavijestiti organ izdavanja pasoša da pasoš proglasi nevažećim.

Prilikom predavanja zahtjeva neophodno je predočiti sljedeća dokumenta:

  • Čitko popunjen zahtjev;
  • Potvrdu o prijavi gubitka ili krađe pasoša izdanu od strane nadležnog organa Savezne Republike Njemačke (policije), ukoliko je pasoš izgubljen ili ukraden;
  • Identifikacioni dokument (pasoš, lična karta, vozačka dozvola ili drugi identifikacioni dokument sa slikom),
  • Dokaz o državljanstvu BiH,
  • Dvije fotografije novijeg datuma,
  • Dokaz o uplati zakonom propisane takse u iznosu od 27 €.

NAPOMENA:

  • Uplata konzularne takse vrši se EC karticom u Generalnom konzulatu BiH u Frankfurtu (gotovinske uplate kao i bilo koji drugi načini plaćanja nisu mogući osim EC kartice).

Obrazac:

Zahtjev za izdavanje putnog lista

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu

O nama

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu je nadležan za pokrajine Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Bremen. Kontaktirajte nas za više informacija.

Radno vrijeme

Kontakt

Adresa

Copyright 2022 - Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine - Frankfurt am Main