Izdavanje putnog lista

Putni list je putna isprava u jednom pravcu i to isključivo ka Bosni i Hercegovini. Izdaje se u slučaju krađe ili gubitka putne isprave, oštećenja ili na zahtjev nadležnog organa Savezne Republike Njemačke. Putni list ima rok važenja do 20 dana od dana izdavanja.

Nakon prijave nestanka važećeg pasoša, DKP će pasoš rješenjem proglasiti nevažećim ili obavijestiti organ izdavanja pasoša da pasoš proglasi nevažećim.

Prilikom predavanja zahtjeva neophodno je predočiti sljedeća dokumenta:

 • Čitko popunjen zahtjev;
 • Potvrdu o prijavi gubitka ili krađe pasoša izdanu od strane nadležnog organa Savezne Republike Njemačke (policije), ukoliko je pasoš izgubljen ili ukraden;
 • Identifikacioni dokument (pasoš, lična karta, vozačka dozvola ili drugi identifikacioni dokument sa slikom),
 • Dokaz o državljanstvu BiH,
 • Dvije fotografije novijeg datuma,
 • Dokaz o uplati zakonom propisane takse u iznosu od 27 €.

NAPOMENA:

 • Uplata konzularne takse vrši se EC karticom u Generalnom konzulatu BiH u Frankfurtu (gotovinske uplate kao i bilo koji drugi načini plaćanja nisu mogući osim EC kartice).

Obrazac:

Zahtjev za izdavanje putnog lista

Putni list za djecu

Zahtjev za izdavanje putnog lista za maloljetna lica podnose njihovi roditelji/staratelji uz predočenje svojih pasoša. Staratelji osim pasoša dostavljaju i odgovarajući dokument o starateljstvu izdat od nadležnog organa iz BiH:

 • 2 fotografije djeteta,
 • Internacionalni/međunarodni izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) djeteta, ne stariji od 6 mjeseci,
 • Pasoši oba roditelja/staratelja,
 • Dokaz o uplati zakonom propisane takse u iznosu od 27 €.

Ovlašteno lice može zahtijevati i predočenje drugih dokumenata ili isprava, za koje ocjeni da su potrebna.

Shodno zakonskim propisima, u putni list se ne može vršiti upis, već se izdaje svakoj osobi ponaosob, bez obzira da li se radilo o članovima iste porodice ili ne.