Poziv za poslovni imenik dijaspore

Predmet: Poziv  za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore

Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu, u okviru svoje nadležnosti za saradnju sa iseljeništvom, je pokrenuo aktivnosti na ažuriranju podataka Poslovnog imenika bh. dijaspore za pokrajine Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Bremen.

Poslovni  imenik će sadržavati osnovne podatke o:

  • poduzetnicima, poslovnim ljudima bh. porijekla, uključujući vlasnike i suvlasnike firmi u SR Njemačkoj;
  • menadžerima, bankarima i drugim osobama bh. porijekla na rukovodećim ili istaknutim pozicijama u firmama SR Njemačke,
  • investitorima bh. porijekla iz SR Njemačke koji su investirali  ili razvili neku vrstu biznisa u Bosni i Hercegovini.

U tu svrhu je kreiran Upitnik koji se nalazi u prilogu ovog dopisa, te vas molim ga popunite i posaljete na: Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu na jedan od sljedećih načina: poštom na adresu Mendelssohnstraße 69, 60325 Frankfurt, fax-om: 069 907 486 427 Ili na mail adresu:  gkfrankfurt@botschaftbh.de

Za sve dodatne informacije u vezi  izrade poslovnog imenika dijaspore  na raspolaganju vam stoji generalna konzulica Višnja Lončar.

Takodje vas molim da ovaj dopis sa upitnikom proslijedite svojim kolegama, prijateljima, poznanicima, članovima vaših udruženja, porodice i svima onima koji mogu da budu dio Poslovnog imenika dijaspore.

S poštovanjem,

Višnja Lončar, generalni konzul

Mendelssohnstraße 69, 60325 Frankfurt – DEUTSCHLAND,

Fax: 069 907 486 427

E-mail:  gkfrankfurt@botschaftbh.de

 

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu

O nama

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu je nadležan za pokrajine Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Bremen. Kontaktirajte nas za više informacija.

Radno vrijeme

Kontakt

Adresa

Copyright 2022 - Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine - Frankfurt am Main