Popis konzularnih usluga

Konzularne usluge obuhvataju: 

 • izdavanje putnih isprava (pasoša/putovnica i putnih listova),
 • ovjere potpisa na ispravama (npr: izjavama, potvrdama/izjavama o životu, saglasnostima, punomoćima, nasljedničkim izjavama), ovjere prepisa ili fotokopija,
 • razmatranje molbi i drugih podnesaka,
 • izdavanje potvrda o boravku u inostranstvu,
 • oglašavanje pasoša nevažećim,
 • izdavanje sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka iz SR Njemačke u BiH,
 • izdavanje tranzitnih sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka preko teritorije BiH,
 • sastavljanje testamenta/oporuke,
 • ovjere potpisa na zahtjevima: za prijem u državljanstvo BiH i za otpust iz državljanstva BiH, te na izjavama o odricanju od državljanstva za osobe koje podnesu zahtjev za prijem u državljanstvo države van područja bivše SFRJ,
 • izdavanje viza strancima koji trenutno legalno borave u SR Njemačkoj, a državljani su zemlje za koju se traži viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu,
 • primanje prijava o zaključenju braka, o rođenju djece i o smrti lica radi upisa u matične knjige,
 • primanje zahtjeva za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana (JMB) za državljane BiH koji borave u SR Njemačkoj,
 • međunarodnu pravnu pomož državljanima BiH koji borave u SR Njemačkoj.
 • posjete državljanima BiH koji su lišeni slobode, na njihov izričit zahtjev,
 • pravnu pomoć i posjete pacijentima, na njihov izričit zahtjev, itd

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu

O nama

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu je nadležan za pokrajine Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Bremen. Kontaktirajte nas za više informacija.

Radno vrijeme

Kontakt

Adresa

Copyright 2022 - Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine - Frankfurt am Main