Izdavanje potvrde o životu radi nastavka primanja penzije u BiH

Izdavanje potvrde o životu radi nastavka primanja penzije u Bosni i Hercegovini

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Generalnom konzulatu izvršiti ovjeru potvrde o životu koja je potrebna za ostvarivanje prava na primanje penzije u Bosni i Hercegovini.

Za izdavanje potvrde o životu potrebno je da podnosilac zahtjeva dođe lično u Konzulat i da donese:

 1. Original čitko popunjen obrazac potvrde o životu na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku. U slučaju nepostojanja obrazca, Konzulat izdaje potvrdu.
 2. Važeći pasoš/putovnicu BiH ili ličnu kartu BiH potpisnika.
 3. Uplata u iznosu od 26 € na ime konzularne takse.

Napomena:

 • Uplata konzularne takse se može izvršiti EC karticom u Generalnom konzulatu BiH u Frankfurtu ili na račun Generalnog konzulata BiH u Frankfurtu otvoren kod:
  Commerzbank
  IBAN: DE71 5008 0000 0262 7218 01
  BIC: COBADEFFXXX
  BLZ 500 800 00