Potvrda o dužini boravka u SR Njemačkoj

Shodno članu 3. Priloga Zakona o carinskoj politici (Službeni list BiH broj 57/04 i 51/06) i člana 2. stav 1, tačka 1, Odluke o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine pod posebnim uslovima (Službeni list BiH broj 19/05), Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu državljanima Bosne i Hercegovine izdaje Potvrdu o dužini boravka u SR Njemačkoj.

Za izdavanje Potvrde o o dužini boravka potrebno je priložiti slijedeća dokumenta:

  • Zahtjev za izdavanje Potvrde o boravku (navesti svrhu);
  • Važeći pasoš BiH
  • Potvrda od nadležne službe za strance o neprekidnom vremenu boravka u Saveznoj Republici Njemačkoj najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu ili najmanje 12 mjeseci u vremenskom periodu od 4 godine od datuma prve prijave do zadnjeg datuma odjave boravka iz Savezne  Republike Njemačke za BiH.
  • Dokaz o trajnom povratku u Bosnu i Hercegovinu – odjava boravka u SR Njemačkoj sa naznačenom adresom u Bosni i Hercegovini na koju se podnosilac zahtjeva vraća.
  • Dokaz o uplati zakonom propisane konzularne takse u iznosu od 26 €.

Uplata konzularne takse vrši se EC karticom u Generalnom konzulatu BiH u Frankfurtu (gotovinske uplate kao i bilo koji drugi načini plaćanja nisu mogući osim EC kartice).

NAPOMENA:

  • Dobijanje potvrde o boravku ne znači i automatsko oslobađanje od carinskih dažbina u BiH, s obzirom da konačnu odluku o oslobađanju carine donosi Uprava za indirektno oporezivanje BiH – regionalni centri. Robe oslobođene plaćanja carine su: lična imovina, lični prtljag i robe nekomercijalnog karaktera, koje su u posjedu podnosioca zahtjeva duže od šest (6) mjeseci.
  • Kad se radi o ostvarivanju prava na izuzeće iz postupka homologacije vozila povratnika u BiH potrebno je imati u vidu slijedeće: U skladu sa članom 13. Alineja d), Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila (Sl. Gl. BiH br. 41/08) homologacija vozila za posebne vrste uvoza ne provodi se kada se uvoze „vozila kategorije M1 (tarifna oznaka 87.03), kategorije N1 (tarifna oznaka 87.04) te vozila kategorije L (tarifna oznaka 87.11) koja radi preseljenja uvoze fizička lica koja su neprekidno boravila u inostranstvu najmanje tri (3) godine i uz uslov da su ih lično ili članovi njihovog domaćinstva u inostranstvu posjedovali ili koristili najmanje godinu dana do dana useljenja ili povratka u BiH i da se ta vozila uvezu u roku od 12 mjeseci od dana useljenja ili povratka;“.

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu

O nama

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu je nadležan za pokrajine Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Bremen.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Radno vrijeme

Kontakt

Adresa

Copyright 2022 - Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine - Frankfurt am Main