Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu

Mendelssohnstraße 69
60325 Frankfurt am Main 

Radno vrijeme:

Ponedeljak – Petak:
09:00 – 17:00 časova

Rad sa strankama:

09:00 – 14:00 časova

Pružanje konzularnih informacija:

14:00-15:00 časova

Tel: +49 69 907 486 40
Fax: +49 69 907 486 427

Termini se ne zakazuju

E-mail adresa:
gkfrankfurt@botschaftbh.de