Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu

Mendelssohnstraße 69
60325 Frankfurt am Main 

Radno vrijeme:

Ponedeljak – Petak:
09:00 – 17:00

Telefonski kontakt i rad sa strankama:

09:00 – 15:00

Tel: +49 69 907 486 40
Fax: +49 69 907 486 427

Termini se ne zakazuju

E-mail adresa:
gkfrankfurt@botschaftbh.de