Ovjera fotokopije dokumenta

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Generalnom konzulatu izvršiti ovjeru fotokopije originalnog dokumenta vezanog za ostvarivanje prava u Bosni i Hercegovini. Ovjera kopije dokumenata vrši se samo za dokumenta koja su izdana od strane nadležnih organa ili službi BiH.

Za ovjeru fotokopije potrebno je donijeti:

 • Originalni dokument čija kopija se ovjerava.
 • Fotokopiju originalnog dokumenta čija kopija se ovjerava
 • Fotokopiju važećeg pasoša BiH ili lične karte BiH, original na uvid.
 • Dokaz o uplati zakonom propisane konzularne takse u iznosu od 6 €.

NAPOMENA:

 • Ukoliko se dokument sastoji od više stranica, potrebno je uplatiti taksu za prvu stranicu u iznosu od 6 €, a za svaku slijedeću po 3 €.
 • Uplata konzularne takse se može izvršiti EC karticom u Generalnom konzulatu BiH u Frankfurtu ili na račun Generalnog konzulata BiH u Frankfurtu otvoren kod:
  Commerzbank
  IBAN: DE71 5008 0000 0262 7218 01
  BIC: COBADEFFXXX
  BLZ 500 800 00