Poštovani građani i građanke Bosne i Hercegovine,

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) obavještava vas o održavanju lokalnih izbora u BiH, zakazanih za 6. oktobar 2024. godine.

Važno obavještenje za birače izvan BiH

Pozivamo sve građane i građanke BiH koji žive izvan zemlje da se registruju i iskoriste svoje biračko pravo. Da biste se našli na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH, potrebno je podnijeti prijavu i prateću dokumentaciju CIK BiH.

Na web stranici Generalnog konzulata BiH u Frankfurtu možete pronaći:

  • Obavještenje za birače koji žive izvan BiH (dostupno na tri jezika: bosanski, hrvatski i srpski)
  • Uputstvo o postupku slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata za glasanje izvan BiH elektronskim putem (dostupno na jednom jeziku)
  • Video vodič za elektronsku prijavu birača koji glasaju izvan BiH pogledajte ovdje

Svi navedeni materijali također su dostupni na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba i bit će dostupni i na stranici Ministarstva inostranih poslova BiH.

Pozivamo vas da se registrujete i iskoristite svoje pravo glasa.
Vaš glas je važan i može doprinijeti budućnosti naše zemlje.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili trebate dodatna objašnjenja, slobodno nas kontaktirajte.

Generalni konzulat BiH u Frankfurtu